Browsing Category

Highlights

Bàn về tín ngưỡng thờ Mẫu trong văn hóa tâm linh Việt Nam

Tín ngưỡng thờ Mẫu được hiểu theo một nghĩa hẹp hơn đó chỉ là dạng hình thức tín ngưỡng với tên gọi là Mẫu Tam phủ – Tứ phủ, hình thức thờ cúng những vị Mẫu cai quản trong vũ trụ. Các vị Mẫu trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ – Tứ phủ gồm…

Bà Cô Tổ – Ông Mãnh Tổ của dòng họ là ai ?

Trong một dòng họ có rất nhiều bà cô, ông mãnh chết trẻ nhưng không phải bà cô, ông mãnh nào cũng được gọi là bà cô tổ và ông mãnh tổ. Để làm rõ định nghĩa này gianganh.net xin chia sẻ với các bạn những điều mình biết. Mong rằng sẽ góp một…

Nguồn gốc của trả nợ tào quan

Nhiều người biết đến việc trả nợ tào quan nhưng lại không hiểu được nguồn gốc của việc này là như thế nào. Tào quan nghĩa là Tiền ở nơi địa phủ. Trả nợ tào quan là trả nợ tiền ở nơi địa phủ. Nơi địa phủ có Ngân Hàng Địa Phủ, trả nợ tào…