Browsing Tag

Điềm Báo Khi Tắt Hương

Điềm Báo Khi Tắt Hương

Một nén hương chia ra làm 3 phần, nếu bị tắt vào phần nào thì báo lên ở phần đó như sau: - Phần cuối (từ vị trí còn 1/3 đến hết) Phần này thường liên quan tới Thổ Công, Gia tiên tiền tổ. Báo rằng gia trạch chưa yên; có sự động long…