Browsing Tag

tứ phủ

Các ngày tiệc của Tứ phủ

Dưới đây là các ngày tiệc của các vị thánh trong Tam Tòa Thánh Mẫu; Ngũ vị Tôn Quan; Tứ phủ Chầu Bà; Tứ Phủ Ông Hoàng; Tứ Phủ Thánh Cô; Tứ Phủ Thánh Cậu và các vị tránh được thờ theo Tục thờ Đạo Mẫu. 1- Tháng Giêng: + Ngày 06/1: Tiệc Cô…